Coronavirus: ติดเชื้อ - เกิดอะไรขึ้น?

สิ่งที่ต้องทำและวิธีปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องหากคุณติดเชื้อโคโรนาไวรัสชนิดใหม่หรือหากคุณสงสัย