เบาหวานขึ้นตา - คืออะไร?

โรคเบาหวานสามารถทำลายดวงตาได้ วิดีโอของเราอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเบาหวานขึ้นตาและรูปแบบต่างๆมีอะไรบ้าง

โรคเบาหวาน