ดัชนีไข่มุกคืออะไร?

มีหลายวิธีในการคุมกำเนิดระหว่างมีเพศสัมพันธ์ มีวิธีการอย่างไรที่ปลอดภัย? ดัชนีไข่มุกให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้

วิธีคุมกำเนิด

 • ยาคุมกำเนิดทางเคมี
 • วิธีคุมกำเนิดแบบธรรมชาติ
 • การทำหมันหญิง: การอุดตันของท่อนำไข่
 • การทำหมันชาย: การทำหมัน
 • การคุมกำเนิด: ไดอะแฟรมและฝาคุมกำเนิด
 • การคุมกำเนิด: ยาเม็ด
 • การคุมกำเนิด: ฉีดสามเดือน (ฉีดคลัง)
 • การคุมกำเนิด: ห่วงอนามัย
 • การคุมกำเนิด: ถุงยางอนามัย
 • การคุมกำเนิด: ห่วงอนามัยทองแดง
 • แผ่นแปะคุมกำเนิด
 • วงแหวนคุมกำเนิด
 • แท่งคุมกำเนิด (การปลูกถ่ายฮอร์โมน)
การป้องกัน