ปัจจัยใดที่สามารถนำไปสู่โรคเบาหวานประเภท 2?

วิดีโอของเราให้ความกระจ่างเกี่ยวกับพื้นหลังที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาของโรค

โรคเบาหวาน